Skip Navigation

Calendar

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
8:30AM Mass
December 1, 2019
10:30 a.m.Mass
December 1, 2019 |10:30 AM -
No Morning Mass
December 2, 2019

       

8 AM Mass SJN
December 3, 2019 |08:00 AM -
8 a.m. Mass
December 4, 2019
8 AM Mass SJN
December 5, 2019 |08:00 AM -
All Committee Meeting
December 5, 2019 |06:00 PM -
8 AM Mass at St. Joseph
December 6, 2019

With annointing of the sick, after Mass.

8 a.m. Mass St. Joseph
December 6, 2019 |08:00 AM -

Annointing of the sick after Mass.

5:15 p.m. Mass
December 7, 2019 |05:00 PM -
8:30AM Mass
December 8, 2019
10:30 a.m.Mass
December 8, 2019 |10:30 AM -
No Morning Mass
December 9, 2019

       

8 AM Mass SJN
December 10, 2019 |08:00 AM -
8 a.m. Mass
December 11, 2019
Eucharistic Adoration
December 11, 2019 |08:30 AM -
2:30PM Benediction
December 11, 2019 |02:30 PM -
8 AM Mass SJN
December 12, 2019 |08:00 AM -
8 a.m. Mass St. Joseph
December 13, 2019 |08:00 AM -
No Morning Mass
December 14, 2019
5:15 p.m. Mass
December 14, 2019 |05:00 PM -
8:30AM Mass
December 15, 2019
10:30 a.m.Mass
December 15, 2019 |10:30 AM -
No Morning Mass
December 16, 2019

       

8 AM Mass SJN
December 17, 2019 |08:00 AM -
8 a.m. Mass
December 18, 2019
8 AM Mass SJN
December 19, 2019 |08:00 AM -
8 a.m. Mass St. Joseph
December 20, 2019 |08:00 AM -
No Morning Mass
December 21, 2019
5:15 p.m. Mass
December 21, 2019 |05:00 PM -
8:30AM Mass
December 22, 2019
10:30 a.m.Mass
December 22, 2019 |10:30 AM -
No Morning Mass
December 23, 2019

       

8 AM Mass SJN
December 24, 2019 |08:00 AM -
8 a.m. Mass
December 25, 2019
8 AM Mass SJN
December 26, 2019 |08:00 AM -
8 a.m. Mass St. Joseph
December 27, 2019 |08:00 AM -
No Morning Mass
December 28, 2019
5:15 p.m. Mass
December 28, 2019 |05:00 PM -
8:30AM Mass
December 29, 2019
10:30 a.m.Mass
December 29, 2019 |10:30 AM -
No Morning Mass
December 30, 2019

       

8 AM Mass SJN
December 31, 2019 |08:00 AM -